Praktische informatie

infopoint1

Aanmelding en werkwijze

Vrijblijvend kennismakingsgesprek: Als u kiest voor kraamzorg bij Subliem Kraamzorg, dan krijgt u na contact met mij te hebben opgenomen het aanmeldformulier doorgestuurd. Na de aanmelding kom ik bij u langs voor een kennismaking. Dit eerste gesprek is vrijblijvend en bedoeld om elkaar te leren kennen en de wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden te bespreken.

Intakegesprek: Rond week 35 van de zwangerschap kom ik nog een keer langs, dit maal voor een intakegesprek. We bespreken dan of u thuis of in het ziekenhuis wilt bevallen en of u borst- of flesvoeding wilt gaan geven. Ook indiceren we tijdens dit gesprek het aantal uren kraamzorg (45 bij flesvoeding en 49 bij borstvoeding). Verder controleer ik of de noodzakelijke voorbereidingen zijn getroffen om de baby en het gezin thuis een optimale start te kunnen bieden.

Rondom de bevalling: Daarnaast spreken we samen af hoe jullie contact opnemen als de bevalling begint. Als je thuis gaat bevallen (en in sommige gevallen ook in het ziekenhuis) bied ik de verloskundige ondersteuning bij de bevalling.

Kraamweek: Iedere situatie is uniek en vraagt om maatwerk. De precieze werkwijze kan dus van gezin tot gezin op punten verschillen. In hoofdlijnen komt het erop neer dat de gezondheid en het welzijn van de baby en moeder mijn eerste prioriteit zijn. Daarnaast help ik met het huishouden op orde houden en help ik het gezin te leren hoe de baby moet worden verzorgd.

Werkgebied

Subliem Kaamzorg is gevestigd in Heerhugowaard. In beginsel bied ik zorg binnen een straal van 30km rondom Heerhugowaard. Mocht u echter buiten deze regio vallen en toch geïnteresseerd zijn in kraamverzorging door Subliem Kraamzorg, bel, app, of mail mij dan gerust; alles is immers bespreekbaar.

Vergoedingen en tarieven

Net als iedereen bent u vrij om te kiezen welke kraamzorg het beste bij u, uw voorkeuren en uw leefsituatie past. Kraamzorg wordt vergoed door uw zorgverzekering. Hiervoor maakt het niet uit of u kraamzorg inhuurt via een organisatie of bij een zelfstandige kraamverzorgster. Ook als u dus voor Subliem Kraamzorg kiest, wordt deze vergoed door uw zorgverzekering. Voor elke vorm van kraamzorg geldt een wettelijke eigen bijdrage. Deze is voor 2021 vastgesteld op €4,60 per uur. Soms wordt deze ook door de zorgverzekering vergoed. Om erachter te komen of dat bij u ook het geval is, kunt u het beste even contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

infopoint4

Toegekende uren kraamzorg

Op basis van het Landelijk Indicatie Protocol (LIP) heeft ieder gezin recht op 49 uur zorg bij borstvoeding en 45 uur zorg bij flesvoeding. Dit aantal uren wordt verdeeld over acht dagen. In overleg met de verloskundige kan worden besloten dat extra uren nodig zijn, of een negende of tiende dag.

infopoint5

Samenwerking

Ik ben aangesloten bij Regiokraamverzorging (Regiokraamverzorging). Dit is een collectief, waar een team van zelfstandige kraamverzorgsters samen de krachten bundelt. Mocht ik onverhoopt niet voor jullie klaar kunnen staan, dan neemt een van mijn kundige collega’s het even voor mij over.

infopoint6

Scholingen en certificaten

In 1995 heb ik mijn diploma Kraamzorg behaald. Ik sta ingeschreven bij het Kennis Centrum Kraamzorg (KCKZ) en volg volgens hun eisen (bij)scholingen op het gebied van EHBO, borstvoeding en partusassistentie. Als extra specialisatie heb ik mijn certificaat voor Dunstan babytaal behaald.